Trekker

Informatie voor deelnemers

Klassen

Op de TrekkerTrek Familiedag zijn er 2 kleibanen beschikbaar waarop de wedstrijd gereden wordt. In de ochtend is er de mogelijkheid tot proeftrek en ’s middags wordt de officiële wedstrijd gereden.

Zodra bekend zullen we hier de deelnemerslijsten presenteren.

 

Inschrijven

Het inschrijven voor wedstrijden doen we digitaal, middels een formulier op de website. 

Wanneer de inschrijving geopend is, staat hieronder het inschrijfformulier. Indien er meer deelnemers inschrijven dan we plaats hebben, wordt er middels loting een selectie gemaakt. 

De uitgelote deelnemers krijgen bericht en er vindt een avond plaats, waar inschrijfgeld betaald kan worden en de startnummers verstrekt worden. 

Downloads

Zodra bekend presenteren we hier het voor 2023 geldende deelnemers reglement en de huisregels voor TrekkerTrek Familiedag 2023.